monitorovací a analytický nástroj ochrany veřejného zdraví

Na mapě jsou zobrazeny počty nálezů injekčních stříkaček a jehel zapojených institucí za posledních 365 dní. Místo nálezu zobrazené na mapě je umístěno dle adresy sídla zapojené instituce. Přesná místa nálezů jsou k dispozici pouze uživatelům aplikace. Mapa obsahuje i speciální odpadní nádoby na injekční materiál, tzv. fixpointy společnosti Progressive o.p.s.

Název organizace Počet nálezů injekčního materiálu
TP Kolín, Prostor plus o.p.s. 2591
Jihočeský streetwork, Prevent 99 z.ú. 2272
Terénní programy v Brně, Podané ruce o.p.s. 2140
TP Chomutovsko, Světlo Kadaň z.s. 1498
TP Liberecký kraj, Most k naději z.s. 1490
TP Praha, Sananim z.ú. 750
TP v Olomouci a na Šumpersku, Podané ruce o.p.s. 374
TP Most, Teplice a Louny, Most k Naději z.s. 364
TP Litoměřicka, Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice 293
TP Příbram, Magdaléna o.p.s. 234
CTP Středočeského kraje, Semiramis z.ú. 181
KC ve Znojmě, Podané ruce o.p.s. 132
TP Benešov, Magdaléna o.p.s. 107
Kontaktní a poradenské centrum Spektrum 105
Terénní program Tábor Auritus 102
TP na Vyškovsku, Podané ruce o.p.s. 102
KC Trutnov, RIAPS 96
TP Jihlava - Centrum u Větrníku, Oblastní charita Jihlava 61
TP Chebsko, Kotec o.p.s. 53
TP Beroun, Magdaléna o.p.s. 49
TP Krnov, Krystal Help z.ú. 29
TP v Praze 11 - Proxima Sociale o.p.s. 15
TP Centrum sociálních služeb Děčín p.o. 8

Kontakt Přihlásit

O aplikaci

Aplikace jehlomat.cz slouží od roku 2014 ke sběru údajů o nálezech injekčního materiálu, které provádějí terénní pracovníci adiktologických služeb, městští strážníci či pracovníci technických služeb. Záznam nálezu je prováděn přímo na ulici, v místě nálezu pomocí telefonu či tabletu s připojením k internetu. Následná analýza dat slouží k další koordinaci činnosti pracovníků, kteří se podílejí na likvidaci odhozených stříkaček a jehel. Používání aplikace je pro všechny jeho uživatele zdarma. V případě zájmu o využívání aplikace si napište o vytvoření svého účtu.

Vývoj aplikace

Budoucí vývoj aplikace bude směřovat k rozšíření aktérů, kteří se mohou zapojit do ochrany veřejného zdraví. Aplikace bude umožňovat sdílení dat jednotlivých uživatelů Jehlomatu. Hlavním cílem je však zapojení veřejnosti při hlášení nálezů injekčního materiálu pomoci mobilní aplikace či webového rozhraní. Systém pak bude fungovat v následujících krocích (nahlášení nálezu – sběr injekčního materiálu pracovníkem zapojené instituce – informování nálezce o likvidaci jeho nálezu).