monitorovací a analytický nástroj ochrany veřejného zdraví

Na mapě jsou zobrazeny počty nálezů injekčních stříkaček a jehel zapojených institucí za posledních 365 dní. Místo nálezu zobrazené na mapě je umístěno dle adresy sídla zapojené instituce. Přesná místa nálezů jsou k dispozici pouze uživatelům aplikace. Mapa obsahuje i speciální odpadní nádoby na injekční materiál, tzv. fixpointy společnosti Progressive o.p.s.

Název organizace Počet nálezů injekčního materiálu
TP Kolín, Prostor plus o.p.s. 4782
TP Chomutovsko, Světlo Kadaň z.s. 2720
Jihočeský streetwork, Prevent 99 z.ú. 2384
TP Liberecký kraj, Most k naději z.s. 1684
Terénní programy v Brně, Podané ruce o.p.s. 1554
Terénní program Point 14, z.ú. 970
TP Praha, Sananim z.ú. 437
CTP Středočeského kraje, Semiramis z.ú. 372
TP v Olomouci a na Šumpersku, Podané ruce o.p.s. 307
TP Litoměřicka, Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice 286
TP Most, Teplice a Louny, Most k Naději z.s. 274
TP Příbram, Magdaléna o.p.s. 211
TP Benešov, Magdaléna o.p.s. 124
TP na Vyškovsku, Podané ruce o.p.s. 103
Terénní program Tábor Auritus 101
TP Chebsko, Kotec o.p.s. 92
TP Jihlava - Centrum u Větrníku, Oblastní charita Jihlava 63
TP Beroun, Magdaléna o.p.s. 59
KC ve Znojmě, Podané ruce o.p.s. 54
KC Trutnov, RIAPS 50
Terénní programy ve Zlíně, Společnost Podané ruce o.p.s. 36
Kontaktní a poradenské centrum Spektrum 19
TP Krnov, Krystal Help z.ú. 12

Kontakt Přihlásit

O aplikaci

Aplikace jehlomat.cz slouží od roku 2014 ke sběru údajů o nálezech injekčního materiálu, které provádějí terénní pracovníci adiktologických služeb, městští strážníci či pracovníci technických služeb. Záznam nálezu je prováděn přímo na ulici, v místě nálezu pomocí telefonu či tabletu s připojením k internetu. Následná analýza dat slouží k další koordinaci činnosti pracovníků, kteří se podílejí na likvidaci odhozených stříkaček a jehel. Používání aplikace je pro všechny jeho uživatele zdarma. V případě zájmu o využívání aplikace si napište o vytvoření svého účtu.

Vývoj aplikace

Budoucí vývoj aplikace bude směřovat k rozšíření aktérů, kteří se mohou zapojit do ochrany veřejného zdraví. Aplikace bude umožňovat sdílení dat jednotlivých uživatelů Jehlomatu. Hlavním cílem je však zapojení veřejnosti při hlášení nálezů injekčního materiálu pomoci mobilní aplikace či webového rozhraní. Systém pak bude fungovat v následujících krocích (nahlášení nálezu – sběr injekčního materiálu pracovníkem zapojené instituce – informování nálezce o likvidaci jeho nálezu).