monitorovací a analytický nástroj ochrany veřejného zdraví

Na mapě jsou zobrazeny počty nálezů injekčních stříkaček a jehel zapojených institucí za posledních 365 dní. Místo nálezu zobrazené na mapě je umístěno dle adresy sídla zapojené instituce. Přesná místa nálezů jsou k dispozici pouze uživatelům aplikace. Mapa obsahuje i speciální odpadní nádoby na injekční materiál, tzv. fixpointy společnosti Progressive o.p.s.

Název organizace Počet nálezů injekčního materiálu
TP Liberecký kraj, Most k naději z.s. 2022
TP Praha, Sananim z.ú. 937
TP Příbram, Magdaléna o.p.s. 567
Jihočeský streetwork, Prevent 99 z.ú. 562
TP Benešov, Magdaléna o.p.s. 451
K-centrum Hradec Králové LAXUS z.s. 401
TP Litoměřicka, Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice 323
Kontaktní a poradenské centrum Spektrum 293
TP Most, Teplice a Louny, Most k Naději z.s. 249
TP Chebsko, Kotec o.p.s. 103
TP Jihlava - Centrum u Větrníku, Oblastní charita Jihlava 82
TP Centrum JANA 58
MP Příbram 51
TP Krnov, Krystal Help z.ú. 46
TP v Pardubickém kraji, Laxus z.ú. 29
TP Beroun, Magdaléna o.p.s. 22
KC Trutnov, RIAPS 16

Kontakt Přihlásit

O aplikaci

Aplikace jehlomat.cz slouží od roku 2014 ke sběru údajů o nálezech injekčního materiálu, které provádějí terénní pracovníci adiktologických služeb, městští strážníci či pracovníci technických služeb. Záznam nálezu je prováděn přímo na ulici, v místě nálezu pomocí telefonu či tabletu s připojením k internetu. Následná analýza dat slouží k další koordinaci činnosti pracovníků, kteří se podílejí na likvidaci odhozených stříkaček a jehel. Používání aplikace je pro všechny jeho uživatele zdarma. V případě zájmu o využívání aplikace si napište o vytvoření svého účtu.

Vývoj aplikace

Budoucí vývoj aplikace bude směřovat k rozšíření aktérů, kteří se mohou zapojit do ochrany veřejného zdraví. Aplikace bude umožňovat sdílení dat jednotlivých uživatelů Jehlomatu. Hlavním cílem je však zapojení veřejnosti při hlášení nálezů injekčního materiálu pomoci mobilní aplikace či webového rozhraní. Systém pak bude fungovat v následujících krocích (nahlášení nálezu – sběr injekčního materiálu pracovníkem zapojené instituce – informování nálezce o likvidaci jeho nálezu).